Arjeta Fejza
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
32,600.00 €
5,000.00 €
1,031.33 €
18,622.80 €
4,477.07 €
61,731.20 €
2021
50,000.00 €
5,000.00 €
63.00 €
40,956.00 €
0.00 €
96,019.00 €