Arjeta Fejza
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
50,000.00 €
5,000.00 €
63.00 €
40,956.00 €
96,019.00 €