Armend Muja
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
35,000.00 €
6,400.00 €
16,317.00 €
48,600.00 €
5,520.00 €
111,837.00 €
2021
35,000.00 €
6,400.00 €
15,929.00 €
48,600.00 €
5,520.00 €
111,449.00 €