Avni Dehari
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
596,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
36,073.64 €
9,840.00 €
646,913.64 €
2021
596,000.00 €
72,000.00 €
5,500.00 €
34,383.96 €
9,840.00 €
717,723.96 €