Bekim Arifi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
1,100,000.00 €
1,200.00 €
201,956.00 €
1,303,156.00 €