Besim Muzaqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
196,000.00 €
8,000.00 €
1,349.23 €
9,600.00 €
6,160.00 €
221,109.23 €