Doarsa Kica-Xhelili
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
66,500.00 €
10,500.00 €
3,500.00 €
2,232.00 €
18,936.00 €
12,331.00 €
113,999.00 €
2021
66,500.00 €
10,500.00 €
14,500.00 €
2,451.44 €
18,600.00 €
10,200.00 €
122,751.44 €