Doarsa Kica-Xhelili
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
66,500.00 €
10,500.00 €
14,500.00 €
2,451.44 €
18,600.00 €
10,200.00 €
122,751.44 €