Driton Hyseni
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
230,000.00 €
10,000.00 €
83,801.00 €
17,640.00 €
26,100.00 €
367,541.00 €