Ahmet Shala
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2010
580,000.00 €
17,000.00 €
203,452.92 €
0.00 €
800,452.92 €