Fadil Nura
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
131,000.00 €
11,700.00 €
3,000.00 €
18,040.00 €
6,696.00 €
170,436.00 €
2022
131,000.00 €
11,700.00 €
6,100.00 €
14,196.00 €
5,592.00 €
168,588.00 €
2021
73,000.00 €
19,700.00 €
350.00 €
18,000.00 €
5,592.00 €
116,642.00 €