Gramos Agusholli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
1,810,000.00 €
56,000.00 €
65,000.00 €
74,166.48 €
46,915.41 €
5,525.76 €
2,057,607.65 €
2021
1,405,000.00 €
56,000.00 €
65,000.00 €
19,000.00 €
15,000.00 €
5,460.00 €
1,565,460.00 €