Jeta Statovci
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
9,900.00 €
11,421.21 €
16,882.40 €
1,080.00 €
39,283.61 €