Jetmire Vrenezi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
235,000.00 €
7,000.00 €
5,520.00 €
247,520.00 €