Jetmire Vrenezi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
240,000.00 €
7,000.00 €
20,165.00 €
267,165.00 €
2021
235,000.00 €
7,000.00 €
5,520.00 €
247,520.00 €