Luan Aliu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
550,000.00 €
12,000.00 €
18.23 €
18,428.52 €
1,200.00 €
80.00 €
2,760.00 €
584,486.75 €
2021
550,000.00 €
12,000.00 €
0.00 €
4,800.00 €
1,080.00 €
0.00 €
3,948.00 €
571,828.00 €