Luan Aliu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
550,000.00 €
12,000.00 €
4,800.00 €
1,080.00 €
3,948.00 €
571,828.00 €