Milazim Salijaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2022
150,660.00 €
32,250.00 €
271.45 €
22,592.12 €
4,375.00 €
210,148.57 €
2021
150,660.00 €
34,000.00 €
1,998.77 €
27,386.86 €
0.00 €
214,045.63 €