Milazim Salijaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
150,660.00 €
34,000.00 €
1,998.77 €
27,386.86 €
214,045.63 €