Milos Perovic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
155,000.00 €
12,000.00 €
12,796.00 €
31,122.69 €
600.00 €
211,518.69 €