Agim Hyseni
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2010
1,193,600.00 €
55,484.85 €
0.00 €
1,249,084.85 €