Shemsedin Dreshaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
268,000.00 €
7,000.00 €
23,500.00 €
19,542.00 €
318,042.00 €