Shqipe Metaj-Isufi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
296,000.00 €
13,500.00 €
11,620.94 €
16,143.96 €
2,880.00 €
7,560.00 €
347,704.90 €