Vasfije Blair
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2022
276,045.00 €
33,500.00 €
1,098.22 €
17,454.37 €
0.00 €
328,097.59 €
2021
215,821.77 €
39,000.00 €
6,221.95 €
2,760.00 €
12,000.00 €
275,803.72 €