Vendenis Lahu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
226,000.00 €
20,500.00 €
5,000.00 €
58,057.00 €
29,294.00 €
14,000.00 €
352,851.00 €
2021
0.00 €
9,500.00 €
5,000.00 €
38,271.00 €
15,831.00 €
11,900.00 €
80,502.00 €