Visar Korenica
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
140,000.00 €
4,000.00 €
5,494.73 €
14,702.11 €
3,420.00 €
167,616.84 €