Srdan Vulovic
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
440,000.00 €
70,000.00 €
300,000.00 €
172,000.00 €
14,160.00 €
996,160.00 €