Blerim Gashani
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
51,000.00 €
4,800.00 €
12,602.10 €
14,456.87 €
5,662.44 €
88,521.41 €
2021
51,000.00 €
5,000.00 €
15,500.00 €
15,500.00 €
5,662.44 €
92,662.44 €