Alush Gashi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2010
86,000.00 €
0.00 €
8,570.79 €
25,798.39 €
120,369.18 €