Slobodan Petrovic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
155,400.00 €
55,000.00 €
11,000.00 €
43,629.00 €
265,029.00 €
2019
155,400.00 €
55,000.00 €
1,000.00 €
30,296.00 €
241,696.00 €
2016
138,000.00 €
26,000.00 €
31,500.00 €
27,022.00 €
222,522.00 €
2015
138,000.00 €
14,500.00 €
40,500.00 €
17,100.00 €
210,100.00 €
2014
138,000.00 €
0.00 €
36,000.00 €
14,181.00 €
188,181.00 €
2013
138,000.00 €
0.00 €
36,000.00 €
14,181.00 €
188,181.00 €
2012
138,000.00 €
0.00 €
137,424.00 €
30,981.00 €
306,405.00 €
2011
138,000.00 €
0.00 €
18,600.00 €
12,000.00 €
168,600.00 €
2010
138,000.00 €
0.00 €
228,901.00 €
47,520.00 €
414,421.00 €