Blerim Sallahu
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Drejtësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
195,000.00 €
2,500.00 €
17,523.05 €
13,176.00 €
3,240.00 €
3,600.00 €
235,039.05 €