Blerim Sallahu
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Drejtësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
195,000.00 €
3,500.00 €
18,985.05 €
10,853.36 €
3,680.00 €
60.00 €
4,275.02 €
236,353.43 €
2021
195,000.00 €
2,500.00 €
17,523.05 €
13,176.00 €
3,240.00 €
0.00 €
3,600.00 €
235,039.05 €