Arsim Berisha
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Shëndetësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
798,000.00 €
15,000.00 €
3,603.00 €
13,200.00 €
1,200.00 €
4,920.00 €
835,923.00 €
2021
580,000.00 €
15,000.00 €
5,500.00 €
12,424.82 €
1,080.00 €
4,860.00 €
618,864.82 €