Artane Rizvanolli-Berisha
(Ministër/e e Ekonomisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
75,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
213,788.00 €
23,685.62 €
7,768.20 €
338,241.82 €
2021
75,000.00 €
18,000.00 €
3,093.77 €
203,942.00 €
32,423.79 €
10,526.40 €
342,985.96 €