Artane Rizvanolli-Berisha
(Ministër i Ekonomisë dhe Financave)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
75,000.00 €
18,000.00 €
3,093.77 €
203,942.00 €
32,423.79 €
10,526.40 €
342,985.96 €