Kreshnik Ahmeti
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
3,842.00 €
15,720.00 €
19,562.00 €