Daulina Osmani
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
183,000.00 €
14,500.00 €
4,500.00 €
13,272.00 €
215,272.00 €