Dukagjin Pupovci
(Zëvendës Ministër i Arsimit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
631,050.00 €
50,200.00 €
33,899.87 €
3,539.36 €
718,689.23 €