Getoar Mjeku
(Zëvendës Ministër i Tregëtisë dhe Industrisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Total
2021
1,633,299.00 €
82,000.00 €
101,000.00 €
129,514.08 €
1,945,813.08 €