Hysen Durmishi
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Infrastrukturës)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
267,000.00 €
8,007.71 €
12,884.16 €
2,546.00 €
4,320.00 €
294,757.87 €