Hysen Durmishi
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Infrastrukturës)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
267,000.00 €
23,700.00 €
2,370.10 €
13,325.76 €
2,846.00 €
4,320.00 €
313,561.86 €
2021
267,000.00 €
0.00 €
8,007.71 €
12,884.16 €
2,546.00 €
4,320.00 €
294,757.87 €