Jasmina Jovanovic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
100,000.00 €
10,000.00 €
4,297.00 €
27,264.00 €
3,900.00 €
145,461.00 €