Linda Çavdarbasha
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
389,000.00 €
2,381.98 €
15,211.46 €
1,750.00 €
408,343.44 €