Linda Çavdarbasha
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
389,000.00 €
1,854.80 €
34,121.97 €
3,000.00 €
427,976.77 €
2021
389,000.00 €
2,381.98 €
15,211.46 €
1,750.00 €
408,343.44 €