Muhamet Brajshori
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
385,000.00 €
500.00 €
13,704.00 €
399,204.00 €