Arban Abrashi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
1,364,370.00 €
4,500.00 €
1,000.00 €
124,058.00 €
22,248.40 €
10,800.00 €
4,130.00 €
1,531,106.40 €
2020
1,230,000.00 €
4,500.00 €
1,000.00 €
124,318.00 €
20,743.00 €
10,800.00 €
3,785.00 €
1,395,146.00 €
2019
1,110,000.00 €
4,500.00 €
1,000.00 €
75,504.00 €
22,757.00 €
900.00 €
0.00 €
1,214,661.00 €
2018
1,115,000.00 €
4,500.00 €
1,000.00 €
65,698.00 €
23,432.67 €
900.00 €
3,750.00 €
1,214,280.67 €
2017
930,000.00 €
4,500.00 €
1,000.00 €
66,075.00 €
26,112.00 €
0.00 €
36,000.00 €
1,063,687.00 €
2016
615,000.00 €
4,500.00 €
1,000.00 €
108,016.00 €
27,493.09 €
0.00 €
48,000.00 €
804,009.09 €
2015
636,000.00 €
5,000.00 €
1,000.00 €
13,457.00 €
27,672.00 €
0.00 €
48,000.00 €
731,129.00 €
2010
0.00 €
0.00 €
0.00 €
11,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
11,000.00 €