Muhametalli Mergjollar
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
100,000.00 €
9,000.00 €
15,492.00 €
124,492.00 €