Mehmet Ballazhi
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2023
39,891.00 €
8,000.00 €
5,367.00 €
17,419.00 €
70,677.00 €
2022
110,000.00 €
8,000.00 €
254.00 €
16,225.09 €
134,479.09 €