Mehmet Ballazhi
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
110,000.00 €
8,000.00 €
254.00 €
16,225.09 €
134,479.09 €