Qemajl Aliu
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2023
305,566.00 €
22,500.00 €
0.00 €
83,507.00 €
14,065.00 €
0.00 €
425,638.00 €
2022
905,706.00 €
44,000.00 €
2,500.00 €
8,702.00 €
10,674.00 €
1,200.00 €
972,782.00 €