Ruzhdi Shehu
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
2,040,977.50 €
6,000.00 €
11,000.00 €
43,258.44 €
5,568.00 €
2,106,803.94 €