Sasa Miloseviq
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
118,803.00 €
3,800.00 €
2,119.00 €
2,719,183.77 €
0.00 €
2,843,905.77 €
2022
248,100.00 €
4,500.00 €
0.00 €
24,270.00 €
8,140.00 €
285,010.00 €