Arsim Janova
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2010
50,000.00 €
6,000.00 €
18,609.99 €
16,890.00 €
3,660.00 €
95,159.99 €