Ferit Idrizi
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
160,000.00 €
15,000.00 €
7,649.00 €
1,279.00 €
7,090.00 €
5,844.00 €
196,862.00 €
2022
80,000.00 €
4,000.00 €
5,444.05 €
22,938.93 €
6,160.00 €
5,739.24 €
124,282.22 €