Vladan Bogdanovic
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
85,000.00 €
9,000.00 €
44,440.00 €
15,045.00 €
4,148.00 €
157,633.00 €