Ekrem Kastrati
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2023
1,024,000.00 €
8,000.00 €
17,282.00 €
20,268.00 €
1,069,550.00 €
2022
842,500.00 €
8,000.00 €
8,583.00 €
20,196.00 €
879,279.00 €