Edona Berdyna
(Zëvendës Ministër i Arsimit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
280,000.00 €
26,500.00 €
62,631.39 €
12,364.53 €
20,000.00 €
401,495.92 €