Tihomir Dimic
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
100,000.00 €
13,000.00 €
32,000.00 €
12,972.00 €
17,280.00 €
175,252.00 €